Corporate Video Reel

Client: AxisREIT (2018)

Client: Semi Hermatics Engineering (2018)

Client: Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (2017)

Client: Universiti Malaysia Kelantan (2016)

Client: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (2009)